De Arya Samaj werd in 1875 opgericht door Swami Dayananda Sarasvati als een radicale hervormingsbeweging. Dayananda wilde de uitwassen van de christelijke zendelingsdrang een halt toeroepen en terugkeren naar de vedische traditie. Hij probeerde het hindoeïsme te zuiveren van wat hij beschouwde als latere toevoegingen (zoals het vereren van beeldgedaanten, de bedevaart en ritueel baden). Hoewel Dayananda de vedische traditie benadrukte, wilde hij het hindoeïsme ook moderniseren en hindoes die zich hadden bekeerd tot de islam en het christendom, weer opnemen. De volgelingen van de Arya Samaj gaan uit van tien principes. Hun eredienst bestaat hoofdzakelijk uit havans of heilige vuurcermonies en het opzeggen van de Gayatri mantra.