De Brahmo Sabha werd in 1828 opgericht door Rama Mohan Roy. In 1843 werd de beweging geherstructureerd en hernoemd tot Brahmo Samaj door Devendranatha Tagore, de vader van de beroemde dichter Rabindranatha Tagore. Rama Mohan was zeer geleerd en werd sterk beïnvloed door het christendom. Hij was het niet eens met de leer van reïncarnatie en bestreed bepaalde traditionele godsdienstpraktijken, zoals het kastenstelsel, polygamie, verering van beeldgedaanten, het sati-ritueel en kinderhuwelijken, omdat ze grof werden misbruikt. Devendranatha Tagore werd zeer beïnvloed door de westerse filosofie van Locke en Hume.