Een zorgzame maatschappij

Hoewel het hindoeïsme veel waarde hecht aan uiteindelijke onthechting van werelds geluk, legt het ook de nadruk op familiewaarden en stabiliteit. Van oudsher ontvangen de ouderen binnen een familie veel respect, omdat zij jongeren met goede raad en begeleiding kunnen bijstaan. Volgens de vedische wijsheid draagt een goede regering zorg voor vijf bevolkingsgroepen: 1. vrouwen,…

Spirituele praktijken en godsdienstbeoefening

Binnen het hindoeïsme zijn er vijf godsdienstpraktijken die als essentieel worden beschouwd voor spiritueel welzijn. Deze praktijken zijn gericht op het ontwikkelen van ons besef van onze spirituele natuur en onze relatie met de Allerhoogste (God). Dharma: Dharma heeft betrekking op het leiden van een eerzaam en integer leven door het vervullen van persoonlijke plichten….

Hoofdtradities en paden

Meer dan bij andere religies is het onderverdelen van het hindoeïsme in verschillende stromingen een uitdaging. Sterker nog, het maken van zo’n onderverdeling zou onbewust het idee kunnen versterken dat het hindoeïsme één monolithische religie is, wat niet het geval is. Zoals eerder al vernoemd, kan het hindoeïsme beter worden gekarakteriseerd als een ‘familie van…

Basisconcepten van het Hindoeïsme

In plaats van de nadruk te leggen op het belang van eenheid van geloof, benadrukt het hindoeïsme de noodzaak van oprechte spirituele beoefening. Ondanks deze flexibele benadering van geloof, worden de volgende doctrines gedeeld: Atma (ziel) Samsara (reïncarnatie) Karma (activiteit) Prakriti (materie) Guna’s (kwaliteiten of hoedanigheden) Maya (illusie) Moksha (bevrijding) Bhagavan (God) Atma Een gedegen…

Vedische geschriften

Het hindoeïsme heeft niet één heilig geschrift maar vele. Onder deze vele geschriften bevinden zich de veda’s en hun supplementen, die soms collectief worden aangeduid als de ‘vedische geschriften’ en die in het Sanskriet zijn opgeschreven. Er zijn twee hoofdcategorieën: shruti (letterlijk: ‘Dat wat gehoord is’) is canoniek en bestaat uit de geopenbaarde en onbetwistbare…

Oorsprong en structuur

Het hindoeïsme is minstens 4.000 jaar oud. Anders dan andere religies heeft het hindoeïsme geen stichter, geen centraal gezag en geen algemeen aanvaarde doctrines. Het gemeenschappelijk kenmerk van alle tradities binnen het hindoeïsme is het aanvaarden van de veda’s als geopenbaarde geschriften. Volgens het hooggerechtshof van India werd het hindoeïsme in 1966 in eerste instantie…

Omvang en geografie

Het hindoeïsme is de grootste religie in Azië en de op twee na grootste ter wereld wat betreft aantal volgelingen. Er bestaan verschillende bronnen voor cijfers over de hindoe-populatie [1]. De consensus is dat de huidige wereldwijde hindoe-populatie moet worden geschat op ongeveer 885 miljoen mensen. Het hindoeïsme heeft nauwe banden met India en Nepal, maar…

Inleiding

Het hindoeïsme is een van de oudste religies die een gezonde, kleurrijke en enthousiaste traditie is gebleven. Met meer dan 800 miljoen volgelingen is het een van de grootste wereldreligies ter wereld. Het hindoeïsme heeft zijn wortels zowel in India als andere delen van Azië en staat wereldwijd bekend om zijn kunst, vegetarische keuken, kleding…