Een zorgzame maatschappij

Categories: Hindoeisme FAQ

vasudhaiva-kutumbakam12Hoewel het hindoeïsme veel waarde hecht aan uiteindelijke onthechting van werelds geluk, legt het ook de nadruk op familiewaarden en stabiliteit. Van oudsher ontvangen de ouderen binnen een familie veel respect, omdat zij jongeren met goede raad en begeleiding kunnen bijstaan.

Volgens de vedische wijsheid draagt een goede regering zorg voor vijf bevolkingsgroepen: 1. vrouwen, 2. kinderen, 3. dieren, 4. onderwijzers en 5. ouderen. Het doel hiervan is om de zwakkeren te beschermen tegen uitbuiting.

Het hindoeïsme leert het individu waarheidslievendheid, reinheid, mededogen en onthechting. Dit onderricht bevordert een leven van geweldloosheid, gebalanceerde (vegetarische) voeding en een gezonde manier van leven. Wat betreft de samenleving wijzen de geschriften op de voordelen van een natuurlijk leven op basis van land- en bosbouw, dierenbescherming en ecologische verantwoordelijkheid. Ze waarschuwen ook voor hebzucht en pleiten voor duurzaamheid en een lange termijnvisie als belangrijke morele principes.

“De wereld heeft genoeg voor een ieders behoefte, maar niet genoeg voor een ieders hebzucht” — Mahatma Gandhi

Gastvrijheid en nederigheid, twee belangrijke waarden binnen het hindoeïsme, zijn gebaseerd op de fundamentele overtuiging dat iedereen deel uitmaakt van het goddelijke.

Binnen het hindoeïsme is er een beroemde en heilige versregel in het Sanskriet: vasudaiva kutumbakam (vasudha — de aarde; iva — is als; kutumbakam — familie), wat betekent dat de wereld een familie is die niet alleen uit mensen, maar uit alle levensvormen bestaat. De ziel is aanwezig in alle levende wezens. En hoe we ook over God denken, Hij (en Zij) is voor iedereen gelijk. Dat is de centrale boodschap van het hindoeïsme: sanatana-dharma (de eeuwige levensweg).