Oorsprong en structuur

Categories: Hindoeisme FAQ

Het hindoeïsme is minstens 4.000 jaar oud. Anders dan andere religies heeft het hindoeïsme geen stichter, geen centraal gezag en geen algemeen aanvaarde doctrines.

Het gemeenschappelijk kenmerk van alle tradities binnen het hindoeïsme is het aanvaarden van de veda’s als geopenbaarde geschriften. Volgens het hooggerechtshof van India werd het hindoeïsme in 1966 in eerste instantie wettelijk gedefinieerd als ‘Eerbiedige aanvaarding van de veda’s als de hoogste autoriteiten wat betreft religieuze en filosofische kwesties.’