In maart 2007 in het Jolly Hotel, Brussel, is de HFB formeel gelanceerd. De HFB is geïnspireerd door de Hindu Forum van Europa, welke is gebaseerd op het succesvolle concept van Hindu Forum Britain.

Om onze ambities en belangrijke doelstellingen te bereiken, zal het Hindoe Forum België, de volgende activiteiten ondernemen:

 • vestigen van een kantoor voor communicatie en secretariaat.
 • opzetten van een website voor het informeren van de staat, de media, het publiek als ook de Hindoe gemeenschap over diverse activiteiten.
 • produceren van een pamflet over het Hindoe Forum België en een brochure over Hindoeïsme die wijd zal worden verspreid.
 • verzamelen van gegevens en het opzetten van een gegevensbestand over de leden van de Hindoe gemeenschap
 • een dossier maken met steunbetuigingen van Hindoe politieke en religieuze leiders, wereldwijd.
 • contact maken met politieke en religieuze leiders in België om de activiteiten alsook de behoeften en belangen van de Hindoe gemeenschap te presenteren.
 • leden van de gemeenschap op de hoogte brengen van de activiteiten van het Forum.
 • de hindoe gemeenschap consulteren namens de Belgische overheid
 • seminaries en conferenties organiseren over het Hindoe filosofie
 • een curriculum ontwikkelen voor het onderricht van Hindoeïsme in Belgische scholen met behulp van consultaties van Hindoe academici in India, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk en andere landen.
 • deelnemen in het Hindu Forum Europe.
 • deelnemen aan belangrijke internationale conferenties aangaande thema’s die het doel van de HFB raken.
 • potentiële leden benaderen voor lidmaatschap van het HFB.
 • eens per jaar een gezamenlijke fondsenwervingsactie organiseren.
 • berichten publiceren aangaande standpunten op belangrijke thema’s die belangrijk zijn voor de Hindoe gemeenschap in het algemeen en van België in het bijzonder.