Sai Organization werd opgericht door de hedendaagse Indiase goeroe Bhagavan Shri Sathya Sai Baba (1926-2011). Hij werd in 1926 in Andhra Pradesh (India) geboren en beweerde een reïncarnatie te zijn van de wonderen verrichtende heilige Sai Baba van Shirdi (1856-1918) uit Maharastra (India). De beweging volgt een bepaald type hindoe-bhakti, maar benadrukt de commitment van het individu aan Sai Baba zelf als een personificatie van het goddelijke. Er wordt meer nadruk gelegd op liefde voor God dan op schriftgeleerdheid of onthechting. Onzelfzuchtige liefde en liefdadigheid verdienen de voorkeur in plaats van zich afkeren van de wereld. Het onderricht is oecumenisch en benadrukt een enkelvoudige God als de essentie van alle religieuze tradities.

Sai Organization was founded by the contemporary Indian guru Bhagavan Shri Sathya Sai Baba born in 1926 in Andhra Pradesh. He claims to be the reincarnation of the miracle-working Maharastrian saint Sai Baba of Shirdi (1856-1918). The movement follows the style of Hindu Bhakti but emphasizes the individual’s commintment to Sai Baba himself as personification of divinity. Love of God is emphasized over scriptural learning or renunciation. Selfless love and charitable service are promoted rather than withdrawal from the world. The teachings are ecumenical and stress a single godhead as the essence of all religious traditions.