Spirituele praktijken en godsdienstbeoefening

Categories: Hindoeisme FAQ

spiritualBinnen het hindoeïsme zijn er vijf godsdienstpraktijken die als essentieel worden beschouwd voor spiritueel welzijn. Deze praktijken zijn gericht op het ontwikkelen van ons besef van onze spirituele natuur en onze relatie met de Allerhoogste (God).

  1. Dharma: Dharma heeft betrekking op het leiden van een eerzaam en integer leven door het vervullen van persoonlijke plichten.
  2. Godsdienstigheid: Godsdienst is vaak een persoonlijke aangelegenheid die door gebed en meditatie beoefend kan worden als we alleen zijn. Godsdienst kan thuis of in de tempel en op welke dag van de week dan ook worden beleden.
  3. Festivals: Festivals hebben tot doel onze relatie met de Allerhoogste te verdiepen, inspiratie op te doen en een spirituele sfeer te creëren.
  4. Bedevaart: Het bezoeken van een heilige plaats die verbonden is met een bepaalde godheid vereist een zekere vrijwillige ascese, zoals seksuele onthouding. De Ganges is een populaire bedevaartsplaats die geacht wordt ons van zonden te bevrijden.
  5. Overgangsriten: Door reïncarnatie is ons leven een voortdurende reis met in elk leven vier levensfasen, namelijk 1. studentenleven, 2. gezinsleven, 3. teruggetrokken leven en 4. onthechting. Bij elke overgang naar een andere levensfase helpen bepaalde rituelen of samskara’s de ziel te zuiveren, zodat ze bevrijd raakt van zelfzuchtige motivaties of activiteiten.