Sri Aurobindo Ashrama

Categories: Moderne hindoebewegingen en spiritueel leiders

Sri Aurobindo Ashrama (Sri Aurobindo Society) werd opgericht door Aurobindo Ghose (1871-1950) tijdens zijn (zichzelf opgelegde) ballingschap in de Franse kolonie Pondicherry. Daar wijdde hij zijn leven aan yoga en het schrijven over spirituele onderwerpen. Zijn ashram trok veel mensen van binnen en buiten India aan. Hij probeerde een integrale yoga te formuleren die spiritualiteit verenigde met moderne ideeën en een actieve rol in de wereld. Zijn discipelen werken nog steeds aan Auroville, dat zij willen ontwikkelen als een modelstad voor de hele wereld.

Sri Aurobindo Ashrama

Categories: The Modern Hindu Movement and Spiritual Leaders

Sri Aurobindo Ashrama was founded by Aurobindo Ghose (1871-1950) during his self-imposed exile in the French colony of Pondicherry. There he devouted his life to yoga and writing on spiritual matters. His ashram attracted many people from India and abroad. He attempted to formulate an integral yoga which synthesized Hindu Spirituality with modern ideas and an active role within the world. His disciples planned to develop Auroville as a model city fro the modern world. Their work continues today.