Sri Ganesha Chatruthi

Categories: HFB News

Aum Gam Ganapataye Namah

Today it is the holy day of Sri Ganesha Chatruthi, the blessed day in honor of Sri Ganesha.

It is on the 4th day of the light 2 weeks of the hindoemaand bhadrapada (August-September)

It is celebrated by Hindus all over the world and even other believers.

Let’s all singing but his name

A Blessed Sri Ganesha Chatruthi for all

Aum namah mahaganapate

Sri Ganesha Chatruthi

Categories: HFB Nieuws

Aum Gam Ganapataye Namah

Vandaag is het de heilige dag van Sri Ganesha Chatruthi, de gezegende dag ter ere van Sri Ganesha.

Het valt op de 4de dag van de lichte 2 weken van de Hindoemaand Bhadrapada ( augustus- september)

Het wordt gevierd door Hindoes over heel de wereld en zelf andere gelovigen.

Laten we allen zijn naam chanten

Een gezegende Sri Ganesha Chatruthi voor allen

Aum Mahaganapate Namah