De Swami Narayan-traditie werd opgericht door Sahajananda Swami (1781-1830), die door zijn volgelingen als een incarnatie van God wordt beschouwd. De groep is een erfgenaam van de Sri-sampradaya van Ramanuja, één van de hoofdtradities binnen het vaishnavisme (zie: 6. Hoofdtradities en paden). Haar volgelingen komen grotendeels uit Gujarat. Tegenwoordig zijn er verschillende Swami Narayana-groepen met verschillende perspectieven op de identiteit van de goeroe en de ware lijn van opvolging. De grootste is de Swami Narayana Mission met Pramukh Swami als de huidige leider.

La tradition Swami Narayan a été fondée par Sahajananda Swami (1781-1830) considéré par ses adeptes comme une incarnation de Dieu. Le groupe revendique l’héritage de la Sri Sampradaya de Ramanuja, une des grandes traditions vaishnavas, et ses adeptes proviennent principalement du Gujarat. Il y a actuellement de nombreuses sampradayas Swami Narayana reflétant des avis différents sur l’identité du guru  et l’authentique ligne de succession. La plus importante est la Mission Swami Narayana, dont le leader actuel est Pramukh Swami.