Vishva Hindu Parishad

Categories: Moderne hindoebewegingen en spiritueel leiders

De Vishva Hindu Parishad (VHP) of ‘Hindu World Council’ werd in 1964 in samenwerking met andere religieuze leiders opgericht door Swami Chinmayananda. In 1982 in Delhi (hoofdzetel) werd de organisatorische structuur vastgelegd. Het doel van de VHP is het bevorderen van het hindoebewustzijn en de samenwerking tussen hindoes over de hele wereld. De organisatie draagt een soort universeel hindoeïsme uit, waarbij het uitvoerig gebruik maakt van het onderricht van Vivekananda.

Le Vishva Hindu Parishad ou « Conseil Mondial Hindou » a été fondé en 1964 par Swami Chinmayananda conjointement avec d’autres leaders religieux. Sa structure organisationnelle a été déterminée en 1982 à Delhi, désormais la maison de son quartier général. Le VHP a pour but  de réveiller la conscience hindoue et de promouvoir la coopération entre les hindous tout autour du monde. Il propose une sorte d’hindouisme universel, se fondant dans une large mesure sur les enseignements de Vivekananda.